DOJÍCÍ A CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Pro potřeby chovu skotu, získávání a skladování mléka nabízí firma SEPROM systémy firem ALFA LAVAL, MANUS, ale zejména FARMTEC a. s., které je výhradním zástupcem pro střední Moravu. Tuto firmu jsme zvolili na základě dlouholetých zkušeností, dostupnosti náhradních dílů a vyspělosti technologie získávání mléka. Součástí služeb je také zajištění uchovávání a chlazení mléka. Toto se provádí v chladících nádržích Packo. Neorientujeme se ale pouze na uchovávání mléka u prvovýrobců, ale i u zpracovatelů, jako např. KROMILK a.s. Kroměříž.

Veškerá zařízení montovaná firmou SEPROM prošla státní zkušebnou a jsou schválena k provozu v České republice.